Tablet Poker

Tablet Poker er ganske enkelt, når du spiller poker på din tablet.

tablet poker

Når du spiller poker på din tablet, giver det dig forbedrede tekniske specifikationer og en væsentligt større skærm end på en telefon, men med de samme bærbare muligheder. En tablet er den bedste måde at deltage i et pokerspil på, når du pendler, når du er på tur eller endda i en pause på dit job, eller mens du er i skole.

Spillerens Guide til Tablet Poker

best sites to play poker on your tablet

Denne guide vil dække de forskellige typer af tabletter, der understøttes af pokersider og casinoer, såvel som hvad du behøver, for at komme i gang med at spille deres spil. Vi vil også diskutere, hvad der er anderledes ved at spille poker på en tablet, samt lidt nyttigt tilbehør, du kan tilføje, for at gøre oplevelsen mere ligesom at spille på en stationær eller en bærbar computer.

Hvilke Typer Tabletter Kan Du Spille Poker På?

best poker apps for tablets

De tre dominerende typer tabletter er dem, der kører Android, iOS og Windows. De fleste pokerrum og online casinoer, du finder, understøtter alle disse tre tablettyper.

Android er Googles operativsystem og er tilgængelig på en bred vifte af tabletter fra alle mulige forskellige producenter. Android har nu den største installationsbase af ethvert operativsystem på en hvilken som helst enhed. Det fører betydeligt over alle andre mobile operativsystemer, hvilket betyder, at du kan regne med, at ethvert online poker site vil tilbyde en Android-app.

iOS er operativsystemet, der udelukkende anvendes på Apples mobilenheder, og enhver enhed med iOS er et Apple-produkt. Selvom det kommer på en andenplads efter Android, hvad mobilbrugere angår, så er iOS stadig enormt populært, og stort set alle de største casinoer og pokersider stiller apps tilgængelige for iOS.

Microsoft har også tilpasset stationære og bærbare versioner af Windows til tabletter. Det, der er så godt ved Windows-tabletter, er, at hvis de er stærke nok, kan du få det bedste ud af begge verdener; Desktop og laptop poker software, der kører på en bærbar enhed. Men for at dette skal fungere, må du have en eksklusiv Windows-tablet som Surface Pro.

Er Der Noget, Der Er Anderledes Ved at Spille Poker på en Tablet?

Poker apps på de store pokersider og casinoer er meget tæt på kvaliteten af desktop / laptop versioner. Hvis du har en relativ ny tablet, er basisoplevelsen næsten identisk med de bedre pokerapps.

Mere avancerede pokerspillere står dog overfor et par begrænsninger på tabletter. Ikke alle pokersider tillader spil på multi-borde på deres mobile apps, og når de gør, så sætter de en grænse ved 3 eller 4 borde. Poker-proffere har også flere problemer med at installere deres komplette udvalg af supportsoftware på tabletter, såsom HUDs og hand trackers. Selvfølgelig, hvis du er en mere afslappet spiller, der bare ønsker at spille ved et enkelt bord per session, så vedrører ingen af ​​disse begrænsninger dig.

Når du spiller på din tablet, så giver det dig mulighed for at ligge i sengen og spille, selv om nogle mennesker oplever, at det er så behageligt, at det gør dem for døsige til at yde deres bedste spil! Hvis du derimod vil sætte en tablet på et skrivebord i stil med en stationær eller bærbar computer, så er der dog tilbehør, du kan bruge til det.

Nyttigt Tilbehør Når Du Spiller Tablet Poker

win cash playing poker on your tablet

En tablet stand er en god ide, hvis du vil sidde ved et skrivebord og spille. Det er særligt nyttigt, hvis du vil bruge en mus og et tastatur, eller hvis du spiller ved et live bord med video streaming, der kræver at du bruger dit webcam. Du kan købe en række faste tablet stands lavet af aluminium, der kan efterlades på et skrivebord eller en beskyttende taske fremstillet af læder, der kan foldes ud for at sætte tabletten op i en vinkel.

Du kan også tilføje en mus og et tastatur til din tablet, hvis du finder det mere praktisk at spille med dem. Hvis din tablet understøtter Bluetooth-enheder, kan du forbinde begge uden brug af ledninger. Hvis tabletten har USB-porte, kan du også tilslutte kabel enheder.

Du kan også overveje at købe en dockingstation til din tablet. Disse enheder giver dig normalt en stander, et tastatur og ekstra batterilevetid – alt i en pakke. De tilføjer også ofte USB-porte, så du kan tilslutte en mus med ledning, hvis du ønsker det.

Batterikraft kan også være et alvorligt problem, især hvis du er involveret i et langt spil, mens du er væk fra en stikkontakt. Overvej at pakke en bærbar power bank eller to, hvis du planlægger at spille i lange perioder på farten. Disse enheder er relativt billige, og de giver ekstra strøm til din tablet ved hjælp af en USB-forbindelse.

Tablet Poker for Seriøse Spillere

real money poker for tablets

Desktop- og laptop-software tilbyder stadig det størst mulige udvalg af funktioner, men tabletter er lige i hælene på dem. For den spiller, der bare ønsker at nyde et bord ad gangen og ikke planlægger at bruge masser af professionel software support, er tabletoplevelsen lige så god som at spille på en computer, især hvis du tilføjer det rigtige tilbehør.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tablet Poker

tablet poker

Playing poker on a tablet gives you improved technical specs and a significantly larger screen than a phone, but with the same portable capabilities. A tablet is the best way to participate in a game of poker while commuting, while on a trip or even during a break at work or school.

The Player's Guide to Tablet Poker

best sites to play poker on your tablet

This guide will cover the different types of tablets supported by poker sites and casinos, as well as what you'll need in order to get started with their games. We'll also discuss what's different about playing poker on a tablet, and some useful accessories you can add to make the experience more like playing on a desktop or laptop.

What Kind of Tablets Can You Play Poker On?

best poker apps for tablets

The three dominant types of tablets are those that run Android, iOS, and Windows. Most of the poker rooms and online casinos you encounter will support all three of these tablet types.

Android is Google's operating system and is available in a wide variety of tablets from all sorts of different manufacturers. Android now has the largest install base of any operating system on any device. It has a significant lead over all other mobile operating systems which means that it's a virtual guarantee any online poker site will offer an Android app.

iOS is the operating system used exclusively on Apple's mobile devices and any device with iOS is a proprietary Apple product. Though it is second to Android regarding mobile users, iOS is still tremendously popular and virtually all of the biggest casinos and poker sites make apps available for it.

Microsoft has adapted the desktop/laptop version of Windows for tablets as well. What's great about Windows tablets is that if they are powerful enough, you can get the best of both worlds—desktop and laptop poker software running on a portable device. However, for this to work, you'll want a higher-end Windows tablet such as the Surface Pro.

Is There Anything Different About Playing Poker On A Tablet?

The poker apps at the major poker sites and casinos are very close in quality to the desktop/laptop versions. If you have a relatively recent tablet, the base experience is virtually identical with the better poker apps.

More advanced poker players do face a few limitations on tablets, however. Not all poker sites allow multi-tabling on their mobile apps, and when they do they set a limit of 3 or 4 tables. Poker pros also have more trouble installing their full range of support software, such as HUDs and hand trackers, on tablets. Of course, if you're a more casual player who just wants to enjoy a single table at each session, then none of these limitations should concern you.

Tablet play allows you to lie in bed, though some people find that makes them too comfortable and drowsy to play their best game! If you want to set up a tablet at a desk in the style of a desktop or laptop, however, there are accessories you can add.

Useful Accessories for Playing Tablet Poker

win cash playing poker on your tablet

A tablet stand is a good idea if you want to sit at a desk and play. It's particularly useful if you want to attach a mouse and keyboard, or if you're playing at a live video streaming table that requires you to use your webcam. You can buy a variety of fixed stands made of aluminum that can be left at a desk, or a protective carrying case made of leather that folds out to prop the tablet up at an angle.

You can also add a mouse and keyboard to your tablet if you find it more convenient to play with them. If your tablet supports Bluetooth devices, you can connect both without the use of wires. If the tablet has USB ports, you can also plug in wired devices.

You might also consider purchasing a docking station for the tablet. These devices usually give you a stand, keyboard and added battery life all in one package. They also frequently add USB ports so that you can plug in a wired mouse if you desire.

Battery power can also be a serious problem, especially if you engaged in a long game while away from an outlet. Consider packing a portable power bank or two if you plan on playing for long periods of time on the road. These devices are relatively inexpensive, and will provide extra power to your tablet by way of a USB connection.

Tablet Poker for Serious Players

real money poker for tablets

Desktop and laptop software still offers the fullest possible range of features, but tablets are quickly catching up to them. For the player who just wants to enjoy one table at a time and doesn't plan to be using lots of professional support software, the tablet experience is just as good as playing on a computer – especially if you add the right accessories.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Tablet Poker
Author Rating
41star1star1star1stargray
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Comment

0 Shares
+1
Share
Tweet
Share
Pin