Alt Hvad Du Behøver At Vide Om Online Roulette

At spille online roulette er ikke meget anderledes end at spille på et live casino. Den store fordel ved online spil er, at der altid er et ledigt bord. På live streaming casinoer kan du endda se en dealer, der spinder et ægte hjul.

online roulette

Roulette er et af de ældste casino spil. Matematikeren Blaise Pascal opfandt det i 1645 som et sideskud af hans forsøg på at skabe den evige bevægelsesmaskine. Roulette blev populær, som en gambling attraktion i casinoer i Paris, i begyndelsen af 1800-tallet, og spillet har ændret sig meget lidt siden da.

Spillerens Guide til Online Roulette

play roulette online with other players

Denne guide vil gøre dig bekendt med online roulette. Den forklarer de forskellige typer rouletteborde, der er tilgængelige, de grundlæggende regler, satsningsstrategier og hvilke satsninger, der tilbyder de bedste odds.

De Grundlæggende Regler For Roulette

Tænk på roulette som en forgænger til spilleautomaterne, i den forstand, at der ikke findes nogen dybtgående strategi. Du vælger blot de tal eller farver, du håber vil vinde.

Der er dog nogle satsninger, der er smartere end andre, og nogle måder at få en lille fordel på. Men først må du vide, hvordan du spiller spillet. Selvom det er et simpelt spil, så kan bordets layout og navne på indsatser være forvirrende i første omgang.

Et bet på et enkelt nummer kaldes “Straight Bet” eller “En Plain“.  Du placerer blot din indsats direkte på dette tal på bordet.

Du kan også placere din indsats på en kombination af tal. Alle de følgende kombinationer er mulige ved de fleste borde:

 • Split Bet: Sats på to tilstødende tal ved at placere indsatsen på linjen, der adskiller dem.
 • Street Bet: Spil på alle tre tal på en vandret linje ved at placere indsatsen på kanten af ​​nummeret på hver ende af linjen.
 • Double Street: Som et “Street Bet”, men her satser du på to tilstødende rækker. Placer din indsats på den ydre kant, hvor tallene på de to rækker forbindes.
 • Corner Bet: Sats på fire tal, der er forbundet i en boksform ved at placere indsatsen direkte på deres delte hjørne.
 • Trio Bet: Det samme som et “Street Bet”. Du satser på tre tal ved at placere din indsats på det delte hjørne.
 • Line Bet: Et bet på at et ud af seks numre vil vinde (to rækker med tre numre).

Så hvorfor satser man ikke bare altid på det maksimale antal tal? Fordi;  Jo færre tal du satser på, jo flere penge vil en vindende indsats udbetale.

Ud over tallene på bordet er der felter rundt om dem med ord og symboler. Disse er kollektivt kendt som “Outside Bets“. De er som følger:

 • Røde og Sorte Symboler: Du vinder, hvis tallet er din valgte farve.
 • Even Bet: Her satser du på lige numre.
 • Odd Bet: Her satser du på ulige numre.
 • High Bet: Her satser du på tallene fra 19-36.
 • Low Bet: Her satser du på tallene fra 1-18.
 • Dozen Bets: Her satser du på et dusin af tal: (1-12; 13-24; 25-36)
 • Column Bet: Her satser du på en række med 12 numre. De betaler, hvad de angiver, hvis kuglen lander på et tal i rækken.

Generelt betaler outside bets mindst, da de dækker det største antal tal.

Nogle spil har tilføjet sideindsatser, som vi vil diskutere i et særskilt afsnit nedenfor, men ovenstående valgmuligheder er de typer af indsatser, du finder på næsten ethvert roulettebord.

Forskellige Typer Roulette

 the best online roulette

Der er kun en grundlæggende forskel mellem de fleste rouletteborde. De vil kun have et grønt “0” på hjulet eller et tilføjet dobbelt nul; “00”.

Konfigurationen gør en stor forskel med hensyn til odds. Tilstedeværelsen af ​​”0″ tilføjer en huskant på 5,26% til næsten alle bets. Tilføj et “00”, og huskanten fordobles til 10,52%! Derfor er bets på en farve eller på lige eller ulige tal aldrig et rigtig godt bet, men oddsene er meget bedre, hvis der ikke er et dobbelt nul i spillet.

Det dobbelte nul er en amerikansk opfindelse. Det dukkede første gang op i Las Vegas og er næsten udelukkende begrænset til amerikanske casinoer. Hvis du spiller online, vil du sansynligvis befinde dig på et casino, der er baseret udenfor USA og det er højst usandsynligt, at roulettebordet vil have et dobbelt nul. Hvis der skulle findes amerikansk roulette, så vil hjulet være markeret klart som et særskilt spil med amerikansle regler.

Den eneste anden roulette variant, du muligvis støder på, er Californien Roulette. Spillet blev kreeret af indianske casinoer i Californien for at overholde statens spilleregler. Det ligner almindelig roulette, men dealeren spinner et hjul med kort klistret til det i stedet for et egentligt roulettehjul. Nogle casinoer bruger muligvis også et hjul, der kun har røde og sorte symboler, med nummerværdien bestemt af en dealer, der vender et kort. Det er usandsynligt, at du vil møde denne variant online, men du vil se nogle casinoer med live streaming, der tilbyder det.

Roulette Betting Systems

find online roulette

 

Online roulette synes at tiltrække bettingsystemer mere end noget andet casino spil. Den enkleste måde at løse dette problem på er at bemærke, at ingen bettinsystemer, der nogensinde er blevet testet med matematiske simuleringer, har vist et positivt forventet afkast over tid. Det vil være klogt at ignorere dem alle.

Så hvorfor er bettingsystemer stadig så populære? Der er to grunde.

1) Den første er, at nogle systemer teoretisk virker, forudsat at spilleren har et ubegrænset budget, og casinoet ikke begrænser indsatserne. Selvom den første del af dette kan være sandt for verdens rigeste folk, så vil intet casino (online eller offline) tillade spillerne at fordoble deres indsatser til uendelige beløb.. Der er en grænse, som normalt beregnes specifikt, for at besejre systemer af denne art.

2) Det andet er, at mange systemer virker i et stykke tid, i det mindste op til det punkt, hvor spilleren får et katastrofalt tab. Med andre ord vil spillere prøve systemet og glæde sig over nogle små sejre, hvilket får dem til at tro, at systemet er ufejlbart. Når de taber syv eller otte spins i træk og får et tab, der visker alle tidligere gevinster bort, så lærer de noget andet!

Spil Roulette Med En Fordel

Så, hvis bettingsystemer ikke virker, hvordan får du så en fordel i roulette?

Der er et par ting du kan gøre for at vende oddsene til din fordel. Vi har allerede diskuteret at spille europæisk roulette, hvor der kun er et nul på hjulet, hvilket halverer huskanten. Den anden vigtige faktor er at finde den mest fordelagtige “betalingstabel” eller med andre ord; Det beløb du vinder for hver enkelt indsats.

Hvert enkelt casino kan lave sine egne udbetalingstabeller, men industristandarden er følgende:

 • 35:1 for et enkelt nummer
 • 17:1 for et split bet, hvor du satser på to numre samtidig
 • 11:1 for et street bet
 • 8:1 for et square bet, hvor du satser på fire tal samtidig
 • 6:1 for et line bet
 • 2:1 eller 3:1 for et column bet
 • 2:1 for et dozen bet
 • 1:1 for alle andre typer bets (hvilket betyder at du får din indsats dobbelt tilbage)

Tabeller, der udbetaler mindre end dette, er “short pay” tabeller, fordi huskanten øges, når udbetalingsbeløbet krymper. For eksempel øges huskanten med 2,63% ved at sænke udbetalingen på enkelte tal fra 35: 1 til 34: 1.

Live Streaming Online Roulette Spil

Nogle casinoer tilbyder nu live spil med streaming video. Du vil ikke se de andre spillere, men du vil se en live dealer, der drejer et ægte hjul, og du vil se resultaterne af hvert spin. Nogle mennesker foretrækker denne rouletteoplevelse, da den tilføjer stemning, og det er mere som at spille i et ægte live casino. Andre foretrækker det, da de kan stille spørgsmålstegn ved legitimiteten af casinoets software. Dette emne bør ikke være noget problem, hvis casinoet har licens fra et velrenommeret spillemyndighed.

Online Roulette Side Bets

Der er lavet nogle nye side bets for roulette de seneste år, og de fleste dukker op på online roulette.

Det største er tilføjelsen af ​​en progressiv jackpot til nogle borde. Den mest almindelige formel er at tilbyde en valgfri sideindsats på 1 $ jackpotten med hvert spin. Den progressive jackpot udbetales, når det samme nummer rammes tre gange eller fem gange i træk, afhængigt af casinoets regler.

En anden formel er at tilføje et andet felt på hjulet, som udløser et bonusspil, når kuglen lander på det. Spillere, der har valgt side bets, kan komme muligvis til at spinde en slot eller gætte et trecifret tal. Denne side-indsats er også bundet til en progressiv jackpot, der vokser med hver indsats.

Find Det Bedste Online Roulette Bord

Reglerne for roulette er ret grundlæggende, og det tager ikke lang tid at forstå, hvordan alle indsatser fungerer. Hvis du ikke er sikker, skal du udnytte “gratis modes”, som de fleste online casinoer tilbyder, så du kan lære og øve dig på spillet, uden at skulle satse rigtige penge. At finde et godt bord med de bedst mulige odds, og derefter placere dine satsninger klogt, fører til mere underholdning. Det får også din bankroll til at strække længere!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Everything You Need to Know About Online Roulette

online roulette

Roulette is one of the oldest casino games. Mathematician Blaise Pascal first invented it in 1645 as an offshoot of his attempt to create the perpetual motion machine. Roulette, as a gambling attraction, became popular in Paris casinos in the early 1800s, and very little about the game has changed since then.

Playing roulette online is not very different from playing at a live casino. The big advantage of online play is that there is always an open table. In live streaming casinos, you can even see a dealer spinning an actual wheel.

The Player's Guide to Online Roulette

play roulette online with other players

This guide will familiarize you with online roulette. It explains the different types of roulette tables that are available, the fundamental rules, wagering strategies and which bets offer the best odds.

The Basic Rules of Roulette

Think of roulette as a predecessor to slot machines, in the sense that there's no in-depth strategy. You simply pick the numbers or colors you hope will hit.

There are smarter bets than others, however, and ways to gain a slight advantage. But first, you need to know how to play the game. Though it is a simple game, the layout of the table and the wager names can be confusing at first.

Wagering on a single number may be called a “straight” bet in some games. You just place the wager amount directly on that number on the table.

You are also allowed to place a single bet on a combination of numbers. All of the following multi-number bet types are possible at most tables:

 • Split: Bet on two adjacent numbers by placing the wager on the line separating them.
 • Street: Bet on all three numbers in a horizontal line by placing the wager on the edge of the number on either end of the line.
 • Double Street: Like a street, but bet on two horizontal lines that are vertically adjacent. Place the wager on the outer edge where the numbers of the two lines connect.
 • Corner: Bet on four numbers connected in a box shape by placing the wager right on their shared corner.
 • Trio: A bet of 0-1-2 or 0-2-3, made by placing the wager on the shared corner.
 • Top Line: You can bet on however many zeros are present plus the 1-2-3 numbers by placing the wager where either the 0-1 or 0-3 meet.

So why wouldn't you always bet on the maximum amount of numbers? Well, the fewer numbers you play, the more money a winning wager will return.

In addition to the numbers on the table, there are boxes around them with words and symbols. These are collectively known as the “outside bets.” They are as follows:

 • Red and Black Symbols: You win if the number is of the chosen color.
 • Even: You win if the number is even.
 • Odd: You win if the number is odd.
 • High: You win if the number is from 19-36.
 • Low: You win if the number is from 1-18.
 • Dozen Bets: Smaller groupings of numbers, like 1-12 or “first 12”, may also be spelled out depending on the table.
 • Column Bet: These are the “2 to 1” and “3 to 1” fields underneath number columns. They pay what they indicate if a number in that column hits.

Generally speaking, outside bets pay back the least as they cover the largest amount of numbers.

Some games have added side bets, which we will discuss in a separate section below, but the above options are the types of wagers you'll find at just about any roulette table.

Different Types of Roulette

 the best online roulette

There is only one fundamental difference between most roulette tables. They will have only one green “0” on the wheel, or an added “00.”

The configuration makes a big difference regarding odds. The presence of the “0” adds a house edge of 5.26% to almost every bet. Add a “00,” and the house edge doubles to 10.52%! That's why betting on a color or even/odd is never a genuinely fair bet, but the odds are much better if there is no “00” in play.

The “00” is an American invention. It first appeared in Las Vegas and is almost exclusively restricted to American casinos. If you're playing online, you're probably going to be at a casino based outside the United States, and they will likely not have a “00”. If it does appear, the wheel will be marked clearly as a separate game with “American” rules.

The only other roulette variant you might see is California Roulette. The game was created by Native American casinos in California to comply with the state's gambling regulations. It's similar to regular roulette, but the dealer spins a wheel with cards pasted to it instead of an actual roulette wheel. Some casinos may also use a wheel that only has red and black symbols, with the number value determined by a dealer turning over a card. It is unlikely you'll encounter this variant online, but you may see some live streaming casinos offer it.

Roulette Betting Systems

find online roulette

 

Online roulette seems to attract betting systems more than any other casino game. The simplest way to address this issue is to note that no betting system ever tested by mathematical simulations has shown a positive expected return over time. Ignoring them all is wise.

So why do betting systems remain popular? There are two reasons.

1) The first is that some systems theoretically work, provided the player has an unlimited budget, and the casino doesn't cap bet sizes. While the first part of that might be true for the world's richest people, no casino (online or offline) will allow players to double their bets in size infinitely. There is a cutoff point, which is usually calculated specifically to defeat systems of this nature.

2) The second is that many systems work for a while, at least up to the point where the player has a catastrophic loss. In other words, players will try the system and enjoy some small wins, leading them to believe the system is infallible. When they lose seven or eight spins in a row and take a loss that wipes out all their previous winnings, and then some, they learn otherwise!

Advantage Play at Roulette

So if betting systems don't work, how do you get an advantage at roulette?

There are a few things you can do to turn the odds in your favor. We already discussed playing at European-style tables (those with no “00” on the wheel), where the house edge is halved. The other significant factor is finding the most favorable “pay table,” or the amount you win for each bet.

Each casino can set its own pay tables, but the industry standard is:

 • 35:1 for a single number
 • 17:1 for a split
 • 11:1 for a street
 • 8:1 for a square
 • 6:1 for a top line
 • 2:1 or 3:1 for a column
 • 2:1 for dozens
 • 1:1 for all other types of bets (meaning you get back double your bet)

Tables that pay out less than this are “short pay” tables because the house edge increases as the payout amount shrinks. For example, dropping the single-number payout from 35:1 to 34:1 increases the house edge by 2.63%.

Live Streaming Online Roulette Games

Some casinos now offer live games with streaming video. You won't see the other players, but you will see a live dealer who spins an actual wheel, and you'll see the results of each spin. Some people prefer this roulette experience as it adds ambiance and it is more like playing in a live casino. Others prefer it as they may question the legitimacy of casino software. This issue should not be a concern if the casino has a license from a reputable governmental control board.

Online Roulette Side Bets

There are some new side bets concocted for roulette in recent years, and most of them appear at online casinos.

The biggest one is the addition of a progressive jackpot to some tables. The most common formula is to offer an optional side bet of $1 to the jackpot with every spin. The progressive pays out when the same number hits three times or five times in a row, depending on the casino's rules.

Another formula is to add another compartment to the wheel which triggers a bonus game when the ball lands in it. Players who have opted for the side bet may get to spin a slot machine or guess a three-digit number. This side bet is also tied to a progressive that grows with each wager.

Finding the Best Online Roulette Tables

The rules of roulette are pretty basic, and it won't take long to understand how all the bets work. If you aren't sure, take advantage of the “free modes” that most online casinos offer to learn and practice the game without having to bet actual money. Finding a good table with the best possible odds and wisely placing your bets leads to more fun. It also makes your bankroll last longer!

Summary
Review Date
Reviewed Item
Online Roulette
Author Rating
51star1star1star1star1star
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 2.33 out of 5)
Loading...

Leave a Comment

0 Shares
+1
Share
Tweet
Share
Pin