Progressive Jackpot Slots

IGTs Megabucks, der er synonymt med progressive jackpot slots, blev først udgivet i 1986. Spillet var helt anderledes end den traditionelle udbetalingsautomat med en udbetalingslinje og blev en øjeblikkelig succes på casinoerne. På progressive jackpot slots bidrog en lille procentdel af hver spillers indsats til den voksende jackpot.

progressive slot jackpots

Det samlede beløb var sædvanligvis betydeligt og blev vist på et elektronisk skilt over spillet. Konceptet viste sig uimodståeligt for spillerne. Faktisk blev de progressive jackpot slots den mest spillede underholdning – både online og på fysiske casinoer, og spillets ophavsmænd, Megabucks, fortsætter med at drage fordel af innovationen. I dag er banker af Megabucks-spil forbundet mellem forskellige casinoer, og dets udvikling til Powerbucks-konceptet hjalp med at forbinde slots mellem Nevada og Atlantic City!

Sådan Fungerer Progressive Jackpot Slots

Progressive jackpots er en organisk pasform til online casinoer og kan tilbyde nogle fordele i forhold til de offline casinoer. For det første er spillernes antal teoretisk ubegrænset. For det andet er problemet med blokering af en maskine fjernet; Fordi når jackpotten er usædvanlig stor på et fysisk casino gulv, så får hold af spillere en uretfærdig fordel ved at samles rundt om de højt udbetalende maskiner. Dette kan ikke ske online. Endelig kan man vælge fra en meget større pool af progressive slots ved blot at foretage en online søgning.

online slots jackpot

De fleste progressive jackpots kræver, at spilleren placerer den maksimalt tilgængelige indsats for at kvalificere sig. Hvis en spiller ikke har placeret den maksimale indsats, men stadig rammer jackpotten, så får spilleren en mindre fastsat jackpot, og det progressive dollarbeløb fortsætter med at vokse.

progressive slot machine

Når en progressiv jackpot rammes, nulstilles den til et basisbeløb og regenererer. I de fleste tilfælde er dette basisbeløb større end nogen anden mulig jackpot på maskinen. For eksempel vil de populære Wheel of Fortune-spil som regel nulstilles til et basisbeløb på enten 100.000 $ eller 200.000 $, efter jackpotten er vundet; Hvilket er et meget højere beløb end nogen anden mulig enkelt gevinst på maskinen.

Det er klart, at spilleren ikke vil føle sig motiveret til at satse, når maskinen lige har udbetalt jackpotten; Men det er en situation, der er mere almindeligt for video poker end for spilleautomater.

megabucks machine

Tips Til At Øge Dine Vinder-Chancer På Progressive Jackpot Slots

  • Placer den maksimalt tilladte indsats
  • Find jackpots på store beløb
  • Slut dig til en spillerklub
  • Spil spil, der tilføjer mest til jackpotter
  • Undersøg udbetalings historier

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Progressive Jackpot Slots

IGT's Megabucks, a word synonymous with progressive jackpot slots, was first released in 1986. The game was quite different from the traditional single line payout machine and became an instant success on casino floors. In progressive slot jackpots, a small percentage of each player's bet was contributed to a burgeoning jackpot.

progressive slot jackpots

The total amount was usually sizable and displayed prominently on an electronic sign above the game. The concept proved irresistible to players. In fact, progressives became the most-played amusement in both online and offline casinos, and its originator, Megabucks, continues to benefit from the innovation. Today, banks of Megabucks games are linked between different casinos, and its evolution into the Powerbucks concept helped create machine linkages between Nevada and Atlantic City!

How Progressive Slot Jackpots Work

Progressive jackpots are an organic fit for online casinos and can offer some advantages over their offline counterparts. Firstly, players are theoretically unlimited. Secondly, the problem of blockading a machine is removed; because when the jackpot is unusually large on the casino floor, teams of players angle for an unfair advantage by congregating around the high payout machines. This cannot happen online. Finally, one can select from a much larger pool of progressives by simply conducting an online search.

online slots jackpot

Most progressive jackpots require the player to place the maximum available bet to qualify. Should one not make the maximum bet but still hit the jackpot, the player gets a smaller fixed jackpot and the progressive dollar amount continues to grow

progressive slot machine

When a progressive jackpot hits, it resets to a base amount and regenerates. In most cases, this base amount is larger than any other possible jackpot on the machine. For example, the popular Wheel of Fortune games will usually reset to a base of either $100,000 or $200,000 after someone wins; an amount much higher than any other possible single win on the machine.

Obviously, it would not behoove the player to wager when the machine has just paid out; but this is a situation more commonly found in video poker than in slots.

megabucks machine

Tips to Help You Find the Best Progressive Slots

  • Play the maximum allowable bet
  • Find high-value jackpots
  • Join a players’ club
  • Play games that add the most to jackpots
  • Research payout histories

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
Progressive Jackpot Slots
Author Rating
51star1star1star1star1star
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Leave a Comment

0 Shares
+1
Share
Tweet
Share
Pin