Live Roulette

Nu kan du spille live roulette online mod en live dealer via video streaming. Mange online casinoer gør nu denne mulighed tilgængelig ud over deres standard digitale roulette spil. Det er det nærmeste, du kommer på at stå ved et live roulettebord, og nogle mennesker oplever, at de foretrækker de unikke fordele, som dette hybrid spil tilbyder.

Spillerens Guide til Live Roulette

Denne guide vil forklare forskellen på at spille roulette på et fysisk casino og et online live streaming bord. Vi kommer også ind på fortrolighedspolitik, sikkerhed og hvorvidt du kan forvente fair game eller ej.

play live roulette

Live Casino Roulette vs Live Streaming Roulette

Live video streaming roulette er en blanding af hvad du finder på et fysisk casino og hvad du finder online. Du får en menneskelig dealer og et egentligt hjul, men resten af grænsefladen svarer til, hvad du ville se i et standard online spil.

En betydelig fordel i forhold til et fysisk casino spil er, at du ikke vil kunne placere eller ændre et bet ved et uheld. At røre bordet på fysiske casinoer under “no bets” perioden er forbudt og kan i værste fald resultere i, at du bliver bedt om at forlade casinoet.

Når du spiller live roulette online, så vil dealeren låse og låse op for indsatsgrænsefladen på de relevante tidspunkter. Denne periode går også meget hurtigere end ved almindelige live-spil og varer kun få sekunder.

I modsætning til standard online roulette spil så bliver det vindende nummer bestemt af et egentligt hjul, som dealeren spinder. Enten vil hjulet automatisk linke til spilsoftwaren, der rapporterer det vindende nummer, eller en person, der overvåger spillet, vil indtaste det manuelt.

Du kan normalt chatte med dealeren via en chat-grænseflade og bede ham / hende om hjælp, når de ikke er optaget på anden måde. Nogle dealere kan også lide at få en afslappet samtale med bordet, imens hjulet spinder, noget der normalt ikke finder sted ved live casino borde.

live dealers

Er Live Roulette Privat?

Legitime online casinoer optager ikke lyd eller video af deres spillere på noget tidspunkt, så du kan ikke se eller høre de andre spillere ved dit bord. Kun dealeren er på video- og lydstrømmen.

Du er kun identificeret ved bordet med dit brugernavn, og de fleste borde viser det ikke til de andre spillere. Den eneste måde dit brugernavn bliver synligt på, er, hvis du vælger at deltage i det offentlige chatvindue (hvis tilgængeligt). Du kan normalt også vælge at sende en privat chatbesked til dealeren, som de andre spillere ikke kan se.

Når offentlig tekstchat bliver stillet til rådighed for medlemmerne ved bordet, så kan du forvente den typiske standard for opførsel, som findes i ethvert andet chatrum. Ting som profanitet, chikanering af andre spillere, efterligning af andre spillere, vulgær snak eller fornærmelser vil normalt få dig smidt ud af spillet og muligvis få din casino konto suspenderet.

win at roulette

Er Live Roulette Sikkert?

Næsten alle casinoer, der tilbyder live roulette, får det som en del af en pakke, der indeholder alt deres andet casino software. Så længe udbyderens andre casinospil er sikre, så er der ingen grund til at tro, at deres live-spil er anderledes.

Live roulette er også forbundet med casinoets større satsnings- og indbetalingssystem. Hvis du er sikker på casinoets legitimitet, så kan du være lige så sikker på deres live streaming-spil.

Er Live Roulette Fair?

Nogle mennesker er bekymrede over, at live roulette hjul vil være pillet ved, eller at nogen i den modsatte ende vil manipulere resultaterne.

Disse bekymringer er ikke anderledes end dem, der findes om de tilfældige talgeneratorsystemer, der anvendes til standard online roulette-spil. Svaret er det samme. Kig efter casinoer, der har licens fra en velrenommeret statslig spillemyndighed, der køber deres spilsoftware fra en velrenommeret udgiver, og som frivilligt tillader, at deres spil bliver inspiceret af et tredjeparts certificeringsbureau. Disse checks omfatter live streaming spil samt de standard online spil, som alle kommer fra den samme software udvikler.

De fleste af disse softwareudbydere driver deres live-spil fra en central placering, og de har en pit boss på skiftevagt døgnet rundt, der kan gribe ind, hvis en spiller har en klage over, hvordan dealeren kører spillet.

live betting

Live Roulette Bordgrænser

Da der er lidt flere omkostninger involveret ved at køre et live streaming spil, så kan du forvente, at minimums indsatserne bliver højere end ved standard online roulette borde.

Selvfølgelig, hvis du leder efter high-limit roulette, er live streaming-spil et perfekt sted at finde det. Generelt kan du forvente, at live roulette bordgrænser ligner de standarder, du ville finde på store casino-destinationer som Las Vegas og Macau. Forvent minimumsindsatser på mindst 1 $ ved ethvert bord. De mere favorable borde i europæisk stil (med kun et nul) kan bede om mindst 5 $ per spin for live streaming-spil.

Taler Live Roulette Dealere Mit Sprog?

Hvis du taler engelsk, så er svaret ja. Ethvert casino der henvender sig til engelsktalende lande vil have engelsktalende dealere til rådighed 24 timer i døgnet, syv dage om ugen. Desuden tales der naturligvis dansk på danske casinoer.

På andre casinoer afhænger det af, hvilke regioner i verden de primært henvender sig til, og hvorfra de har licenseret deres gaming software. For eksempel har spilselskaber baseret på Filippinerne som Playtech og Microgaming normalt dealere, der taler Tagalog, spansk og en række asiatiske sprog – ud over engelsk. Hvis spillene køres fra Malta eller et lignende britisk protektoratområde, forventer en bred vifte af de sprog, der almindeligvis tales i Europa (dvs. fransk, tysk og italiensk).

safe gambling

 

Skal Du Give Live Roulette Dealere Drikkepenge?

Du vil bemærke et vindue til drikkepenge i mange online roulette spil nu. Der er dog ingen standardpolitik om drikkepenge. Spillere kan frit give drikkepenge, efter hvornår de har lyst og hvor meget de føler er passende.

Den online verden har ingen regler for drikkepenge, fordi spillene er for nye. På steder som Las Vegas er det almindeligt at efterlade lidt drikkepenge, hver gang du vinder stort, såsom når du får gevinst på et enkelt nummer. Hvis du udelukkende spiller outside bets med lavere afkast, kan du give drikkepenge, når du forlader bordet, hvis du har klaret dig godt. Spillere, der mister penge, forventes ikke at give drikkepenge, men nogle gør det i slutningen af deres session, hvis de kunne lide den måde dealeren kørte spillet på.

 

Live Roulette: Det Bedste Fra Begge Verdener

Live roulette giver dig en blanding af den sociale appel fra et fysisk casino og bekvemmeligheden og omkostningsbesparelsen ved online spil. Hvis casinoet, der tilbyder det live roulettebord, er velrenommeret, så kan du forvente et retfærdigt og sikkert spil, hvor dit privatliv respekteres.

Save

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Live Roulette

You can now play online roulette with an actual croupier through video streaming. Many online casinos are now making this option available in addition to their standard digital roulette games. It's the closest thing to standing at a live roulette table, and some people are finding they prefer the unique advantages that this hybrid game offers.

The Player's Guide to Live Roulette

This guide will explain the differences between roulette play at a brick-and-mortar casino and a live streaming table. We'll also talk about privacy, safety, security and whether or not you can expect a fair game.

play live roulette

Live Casino Roulette vs Live Streaming Roulette

Live video streaming roulette is a mix of what you'll find on a casino floor and what you'll find online. You get a human dealer and an actual wheel, but the rest of the interface is similar to what you would see in a standard online game.

One significant advantage over brick-and-mortar casino play is that you won't be able to place or change a bet accidentally. Touching the table during the “no bets” period is forbidden at casinos and can even get you removed from the premises.

When you play live roulette online, however, the croupier will lock and unlock the wagering interface at the appropriate times. This period also passes much more quickly than it does at regular live games, often lasting only a few seconds.

Unlike the standard online roulette games, the winning number is determined by an actual wheel that the croupier spins. Either the wheel will automatically link to the gaming software which reports the winning number, or someone monitoring the game will enter it manually.

You can usually chat with the croupier through a messaging interface and ask them for assistance when they aren't otherwise occupied. Some croupiers also like to make casual conversation with the table as the wheel is spinning, something that usually doesn't happen at live casino tables.

live dealers

Is Live Roulette Private?

Legitimate online casinos do not record audio or video of their players at any time, so you won't be able to see or hear the other players at your table. Only the dealer is on the video and audio stream.

You are identified at the table only by your username, and most tables don't show it to the other players. The only way your username will become visible is if you choose to participate in the public chat window (if available). You can also usually opt to send a private chat message to the dealer that the other players can't see.

When public text chat is made available to members at the table, you can expect the typical standard of decorum found at any other chat room. Things like profanity, harassment of other players, impersonating other players, vulgar talk, or slurs will usually get you ejected from the game and possibly get your casino account suspended.

win at roulette

Is Live Roulette Secure?

Just about all of the casinos that offer live roulette get it as part of a package that includes all their other casino gaming software. As long as the provider's other casino games are above board, there's no reason to believe their live games are any different.

Live roulette is also tied into the casino's larger wagering and deposit system. If you're confident in the legitimacy of the casino, you can be just as confident in their live streaming games.

Is Live Roulette Fair?

Some people worry that live roulette wheels will be biased, or that someone on the opposite end will be manipulating the results.

These concerns are no different than those about the random number generator systems used for standard online roulette games. The answer is the same. Look for casinos that have a license from a reputable government agency, that buy their gaming software from a reputable publisher, and that voluntarily allow the fairness of their games to be inspected by a third-party certification agency. These checks cover live streaming games as well as the standard online games, all of which usually come from the same software developer.

Most of these software providers run their live games from a central location, and they have a pit boss on shift around the clock who can intervene if a player has a complaint concerning how the croupier is running the game.

live betting

Live Roulette Table Limits

Since there is a little more expense involved in running a live streaming game, you can expect the minimum bets to be higher than at standard online roulette tables.

Naturally then, if you're looking for high-limit roulette, live streaming games are a perfect place to find it. In general, you can expect live roulette table limits to be similar to the standards you'd find in major gaming destinations like Las Vegas and Macau. Expect minimum wagers of at least $1 at any given table. The more favorable European-style (single zero) tables may ask at least $5 per spin for live streaming play.

Will Live Roulette Croupiers Speak My Language?

If you speak English, then yes. Every casino that caters to English-speaking countries will have English-speaking croupiers on hand 24 hours a day, seven days a week.

With other casinos, it depends on what regions of the world they primarily serve and from whom they have licensed their gaming software. For example, gaming companies based in the Philippines like Playtech and Microgaming usually have dealers that speak Tagalog, Spanish, and a variety of Asian languages in addition to English. If the games are run from Malta or a similar United Kingdom protectorate territory, expect a broad range of the languages commonly spoken in Europe (i.e., French, German, Italian).

safe gambling

 

Are You Expected To Tip Live Roulette Croupiers?

You'll notice a tipping window in many online roulette games now. There is no standard policy about tipping, however. Players are free to tip when and how much they feel appropriate.

The online world does not have tipping conventions because the games are too new. In places like Las Vegas, it is common to leave a small tip each time you win big, such as hitting a single number. If you're exclusively playing outside bets with lower returns, you can leave a tip when you leave the table if you've done well. Players who are losing money are not expected to tip, but some do at the end of their session if they liked the way the croupier ran the game.

 

Live Roulette: The Best of Both Worlds

Live roulette gives you a mix of the social appeal of a brick-and-mortar casino with the convenience and cost savings of online play. If the casino offering the live roulette table is reputable, you can expect a fair, safe, and secure game where your privacy is respected.

Save

Summary
Review Date
Reviewed Item
Live Roulette
Author Rating
41star1star1star1stargray
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Comment

294 Shares
+1
Share109
Tweet
Share173
Pin12