Casino Roulette

Casino roulette er utrolig populært. Casino kunder synes at have en endeløs appetit for roulette. Det har været fast inventar på casinoer siden spillet blev introduceret for hundredvis af år siden. I dag kan du finde det på stort set alle casinoer både online og offline.

Spillere elsker roulette, fordi det giver dem mulighed for at deltage ved et spillebord og nyde en social oplevelse uden at skulle lære komplicerede regler. Det har også noget at tilbyde for enhver type spiller: de, der går efter store gevinster, kan satse på store udbetalinger, når et enkelt nummer rammer, mens de, der har et mindre budget, kan satse på outside bets, der tilbyder en rimelig huskant.

Oplevelsen er lidt anderledes afhængigt af om du spiller online eller offline. Online casino roulette tilbyder nogle fordele, som offline-versionen bare ikke kan matche.

play casino roulette

Spillerens Guide til Casino Roulette

Denne guide vil sammenligne online og offline casino roulette gameplay, bonusser og comps. Vi vil også berøre spørgsmålet om snyd på både online og offline casinoer.

Online vs Offline: Sammenligning af Casino Roulette Spil

Den primære forskel mellem online og offline casino roulette kan opsummeres i et ord: bekvemmelighed. Det er meget nemmere at finde den bordtype og indsats, du leder efter, på online casinoer, især hvis du leder efter high-limit roulette-spil eller de mere favorable europæiske casino borde.

Du behøver ikke bekymre dig om at komme til at placere din indsats på det forkerte sted. Mens outside og enkelt-nummer bets er selvforklarende, så kan det være meget forvirrende, hvis du ønsker at satse på sekvenser af tilstødende tal. De fleste online casinoers spil software viser dig, hvor du skal placere dine chips for hver enkel type af bet.

Du vil heller ikke være i stand til at placere et bet på det forkerte tidspunkt, hvilket er noget, der kan give dig i problemer på et fysisk casino!

Du behøver heller ikke at bekymre dig om ikke at kunne finde et ledigt bord, når du spiller online. På et live casino er der et begrænset antal fysiske pladser ved hver bord. Da hver spiller derudover bliver identificeret af deres eget sæt af farvede chips, så kan der kun være et vist antal sæt af chips (og dermed et vist antal spillere). Teoretisk set kan et online roulettebord være vært for et ubegrænset antal spillere. Hvis det er et bord, der begrænser antallet af samtidige spillere, så er det normalt ikke noget problem for online casinoer at åbne et nyt bord, hvis bordet er fuldt.

casino safety

Online vs Offline: Sammenligning af Casino Roulette Comps

Roulette comps på fysiske casinoer er uforudsigelige. For det første er casino politikker ikke konsekvente. Nogle vil udelukke de mere fordelagtige typer af bets fra comps eller give små comps til alle outside bets. Det er svært at vide, fordi det hele kommer an på de indfald pitbosserne, der overvåger spillene, får. Selv hvis du satser (og taber) store beløb på et enkelt nummer, er du nødt til at regne med, at det bliver bemærket af pit bossen, som derefter beslutter sig for at give dig en fuld rating.

De digitale systemer på online casinoer tager en masse gætteværk og usikkerhed ud af processen. Du kan normalt udlede casinoets roulette comp-politik fra starten, og du kan være sikker på, at alle dine indsatser bliver sporet korrekt.

american casino roulette

Online vs Offline: Sammenligning af Casino Roulette Bonusser

Landbaserede casinoer udsender ofte små mængder gratis spil, men de begrænser dem oftest til maskiner. Nogle begrænser dem udelukkende til bestemte typer af spilleautomater. På mange casinoer er din eneste mulighed for at anvende din bonus på roulette, at casinoet har video roulette-maskiner og tillader gratis spil at blive brugt på dem.

Online casinoer tillader ofte bonusbeløb at blive brugt på roulette, da huskanten er markant. Du bør tjekke hvert casinos bonuspolitik, før du satser penge, da der er nogle, der udelukker visse udenlandske bets fra gennemspilningskravet. For det meste kan du dog forvente, at dit roulette spil vil bidrage til bonuskrav, og at du vil kunne bruge bonusmidlerne ved bordet.

casino rules

Snyder Casinoer med Roulette?

Stram regulering og overvågning betyder, at landbaserede casinoer ikke kan komme afsted med at snyde på roulette. Selv en uærlig croupier eller pit boss ville have svært ved at slippe afsted med snyd.

Folk bekymrer sig undertiden om roulette på online casinoer, da software håndterer resultaterne af hvert spin. Programmerne opbevares på fjerntbeliggende servere og kan ikke ses af spilleren. Nogle mennesker tror, ​​at det gør det nemt for online casinoer at ændre resultaterne af hvert spin.

Det er usandsynligt, at et velrenommeret online casino nogensinde vil forsøge dette. Det giver ingen mening for dem at gøre det af flere forskellige årsager:

For det første tjener casinoer konstant penge på roulette uden at behøve at snyde. Hver indsats i roulette favoriserer huset, nogle meget mere end andre. På et amerikansk bord er den værste indsats de “første fem”, hvilket giver huset en kant på 7,89%. Alle andre bets på et amerikansk bord har en huskant på 5,26%. Kombiner det med stramme maksimums indsatser på bets på enkelte numre, og du vil se, at casinoer altid får en anstændig profit ud af deres rouletteborde. Selv en fordel på 2,7% for bets på de fleste europæiske borde bringer flere penge i kassen, end casinoer forventer at få ud af blackjack, video poker og de mest konservative craps-indsatser.

best casino roulette online

Save

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Casino Roulette

Casino patrons seem to have an endless appetite for roulette. It's been a fixture on gaming floors everywhere since its introduction hundreds of years ago. Today, you can find it at just about every casino, both on- and offline.

Players love roulette because it allows them to step up to a gaming table and enjoy a social experience without having to learn complicated rules. It also has something to offer every type of bettor: those looking for huge wins can try for big payouts if a single number hits, while value-minded players can take outside bets that offer a reasonably small house edge.

The experience is a little different depending on whether you're playing online or offline. Online casino roulette offers some advantages that the offline version just can't match

play casino roulette

The Player's Guide to Casino Roulette

This guide will compare online and offline casino roulette gameplay, bonuses, and comps. We'll also touch on the issue of cheating at both online and offline casinos.

Online vs Offline: Casino Roulette Gameplay Compared

The primary difference between online and offline casino roulette can be summed up in one word: convenience. It's much easier to find the table type and stakes you are seeking at online casinos, particularly if you're looking for high-limit roulette games or the more favorable European-style tables.

You don't have to worry about errantly placing your bet in the wrong spot. While the outside and single-number bets are self-explanatory, it can be very confusing if you want to bet on sequences of adjacent numbers. Most online casino gaming software shows you where to place your chips for each bet type.

You also won't be able to accidentally try to place a bet at the wrong time, something that can get you in trouble at a brick-and-mortar casino!

Nor do you have to worry about being crowded out of tables at online games. At a live casino, there is a limited amount of physical space at each table. Additionally, since each player is identified by their own set of colored chips, there can only be so many sets of chips (and hence so many players). Theoretically, an online roulette table can host an unlimited number of players. If it's a table that limits the number of concurrent players, it's usually no problem for the online casino to open a new table if one is full.

casino safety

Online vs Offline: Casino Roulette Comps Compared

Roulette comps at brick-and-mortar casinos are unpredictable. First of all, casino policies are not consistent. Some will exclude the more favorable bet types from comps, or give scanty comps to all outside bets. It's difficult to know because it's all at the whim of pit bosses who watch the games. Even if you're betting (and losing) large amounts on a single number, you have to count on a pit boss noticing and deciding to give you a full rating.

The digital systems of online casinos take a whole lot of guesswork and uncertainty out of the process. You can usually surmise the casino's roulette comp policy right up front, and you can be sure that all of your wagering action is being tracked accurately.

american casino roulette

Online vs Offline: Casino Roulette Bonuses Compared

Land-based casinos do frequently give out small amounts of free play, but they most often limit it to machines. Some limit it exclusively to particular types of slot machines. At many casinos, the only way to apply your bonus amounts to roulette is to hope the casino has video roulette machines on the floor and allows free play to be used at them.

Online casinos more frequently allow bonus amounts to be used at roulette since the house edge is significant. You should check each casino's bonus policy before committing money to it, as there are some that exclude certain outside bets from bonus playthrough requirements. For the most part, however, you can expect that your roulette play will contribute to bonus requirements and that you'll be able to use bonus funds at the table.

casino rules

Do Casinos Cheat at Roulette?

Tight regulation and oversight mean land-based casinos can't get away with cheating at roulette. Even a rogue croupier or pit boss would have a difficult time pulling it off.

People sometimes worry about the roulette at online casinos, since software handles the results of each spin. The programs are stored on remote servers and cannot be seen by the player. Some people believe that this makes it too easy for online casinos to rig the results of each spin.

It is unlikely that a reputable online casino would ever attempt this. It makes no sense for them to do so, for several different reasons:

First, casinos consistently make money from roulette without having to cheat. Every bet in roulette favors the house, some much more than others. At an American table, the worst bet is the “first five,” which gives the house an edge of 7.89%. All other bets at an American table have a house edge of 5.26%. Combine that with tight caps on single-number bet maximums, and casinos always make a decent profit off of their roulette tables. Even the 2.7% advantage for the bets at most European tables brings in more money than casinos expect to make off of blackjack, video poker, and the most conservative craps bets.

best casino roulette online

Save

Summary
Review Date
Reviewed Item
Casino Roulette
Author Rating
51star1star1star1star1star
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Comment

443 Shares
+1
Share106
Tweet
Share325
Pin12