Casino Poker

Online casino poker har nogle få markante fordele.

play casino poker

Når du spiller poker ved et live bord på et casino, så kan det være uhyre spændende, men det er ikke for hvem som helst. Der er en masse ting involveret, lige fra at få en plads ved den type bord, du ønsker, til at finde et røgfrit miljø at spille i.

Pokerrum og online casinoer tilbyder den samme oplevelse, som du finder i Las Vegas og i casinoer over hele verden.

Hvis du er interesseret i at skifte fra online spil til live casino borde og store turneringer som World Series of Poker, så opbygger du et stærkt fundament af viden og dygtighed ved at spille online, uden den store investering der kræves ved live spil.

Spillerens Guide til Casino Poker

Denne guide gennemgår de typer af poker, som du normalt finder ved fysiske casino borde og på online casinoer. Du vil lære om de adskellige fordele du vil få tilbudt som online spiller, såvel som hvordan du kan nyde det sociale aspekt ved live gaming ved hjælp af video streaming.

online poker rake

Hvilken Type Poker Spilles Der På Casinoer?

play casino poker online

Hvis poker er nyt for dig, så spekulerer du sikkert på, hvilken type spil du bør fokusere på. De mest almindelige spil der spilles på casinoer og ved professionelle turneringer, er følgende:

 • Texas Hold'em
 • Omaha Hold'em
 • Seven Card Stud
 • Draw Poker

Nogle turneringer vil tilbyde mere ukendte typers som Razz og Eight-or-Better. De fleste af disse spil er simple varianter af seven card stud med anderledes kort- og håndværdier, så det er nemt hurtigt at vænne dig til dem. Du vil uden tvivl altid finde, at mindst en eller to af spillene, der er nævnt ovenfor, spilles regelmæssigt, men det kan være svært at finde et Razz-bord på et fysisk casino.

Texas Hold'em er det spil, der oftest spilles i professionelle turneringer på tv. Men interessant nok er Omaha Hold'em bedst egnet til de strategier, som de fleste online spillere anvender. Texas Hold'em er påkrævet, hvis du håber på nogensinde at blive en professionel spiller i live-spil, men hvis du er tilfreds med at være en god mid-niveau-spiller på online sider, så vil du sikkert opdage, at Omaha Hold'em er den hurtigste måde at nå dit mål på.

Hvad er Ulemperne Ved Live Casino Poker Play?

play winning poker in a casino

Det største problem ved live casino poker spil er en simpel mangel på borde. Hvis du vandrer rundt på casinoet i Las Vegas eller lignende steder, vil du bemærke, at pokerrummene har en tendens til at komme i små udgaver. Det skyldes, at poker giver relativt små penge til casinoet og hvorfor prangende pengeproducerende slots dominerer gulvpladsen.

For at få plads ved et casino bord, skal du normalt stå på venteliste. Du bliver nødt til at blive i casinoet, indtil dit navn bliver råbt op, og hvis du ikke møder op inden for fem til ti minutter, så går din plads til den næste person på listen. Du kan forvente at vente i en time eller mere. Casinoer tilbyder begrænsede aktiviteter, der ikke indebærer at bruge penge, så din ventetid har tendens til at begynde at “æde” din bankroll.

Dernæst er der spørgsmålet om at finde et bord med passende indsatser. Der er begrænsede borde til rådighed, og casinoer tjener en procentdel af potten i hver hånd, der spilles. Så casino poker strækker sig mod høje grænser. Høje grænser tiltrækker igen flere dygtige spillere, der er på udkig efter uerfarne konkurrenter, også kaldet “fisk”. Så hvis du ikke er en erfaren spiller, så er det svært at finde konkurrence, der passer til både dit niveau og din bankroll.

Så er der spørgsmålet om rygning. Pokerrum i Las Vegas og California tillader ikke rygning under spil, og du har heller ikke lov til at ryge ved et hvilket som helst turneringsbord. Ikke-rygere, der spiller uden for Californien og Nevada, kan have svært ved at finde kontante spil, hvor rygning er forbudt.

Endelig er der de samlede udgifter. Vi har allerede berørt omkostningerne ved at vente på bordet – og det faktum, at du måske skal spille med højere stakes, end din bankroll tillader. Så er der drikkepenge. Det er normalt at give dealeren drikkepenge – normalt en dollar pr. vundet pulje. Det er også tradition at give drikkepenge til kasserere, når du vinder, til cocktail servitricer, når de bringer drikkevarer eller mad til bordet og andet gulvpersonale, der yder dig en tjeneste, imens du spiller. Udgifterne kan vokse meget hurtigt. Tilføj rejseomkostningerne ved at komme til casinoet og prisen på et hotelværelse, og du vil opdage, at du bruger mange penge, der ikke engang er relateret til spillet!

Fordelene ved Online Spil

playing poker online vs. playing in a casino

Når du spiller online, har du fornøjelsen af:

 • Der er et ledigt bord, når som helst du ønsker det.
 • Du vælger indsatserne (inklusive micro-stakes og gratis turneringer, som du aldrig vil se på et live casino).
 • Det mest mulige behagelige miljø i dit eget hjem.
 • Ingen udgifter til drikkepenge.

Du vil også give mindre af din bankroll til huset. Mens online spil har tendens til at opkræve den samme rake (kommissionsgebyret som huset tager) som live casinoer, så vil du bruge mindre i det lange løb på grund af forskellige rakeback tilbud og bonusser. De fleste online casinoer giver dig en procentdel af din rake i slutningen af hver måned, generelt 25% til 50%.

Erfarne online spillere kan også spille flere borde på én gang. Hvorfor er dette en fordel? Fordi det er den eneste måde at øge din forventede indtjeningshastighed pr. time på – uden at bevæge dig ind på highstakes-spil, hvor konkurrencen har en tendens til at være benhård. Hænder bevæger sig hurtigere online, end de gør ved et live bord, så du får mere erfaring uden at satse for meget.

Det menneskelige element eksisterer ikke i online spil. Mens nogle mennesker ikke bryder sigom dette, s[ er online spillere normalt glade for at spille uden den distraktion. Nyere spillere behøver ikke at bekymre sig om “tells” eller forsøge at læse andre spillere, de kan fuldt ud fokusere deres indsats på at lære de grundliggende elementer i spillet.

Ubehagelige spillere kan komme med nedsættende, hånende og pralende kommentarer eller lave underlige lyde med vilje for at prøve at distrahere modspilleren og få en fordel. Denne tåbelige og uetiske opførsel kaldes “angle shooting” eller “acting out of turn, og det bedste middel imod det er at lukke chatvinduet.

Live Online Casino Poker

Lad os sige, at du kan lide det sociale element i live-spil, men ikke udgifterne forbundet med det. Så er live streaming pokerspil den perfekte løsning.

Med et live online pokerspil får du streamet video fra en dealer, der uddeler kortene. De fleste af disse spil giver dig mulighed for at interagere via en knapbaseret grænseflade og en levende tekstchat. Der er også spil, der kræver et webcam, så alle deltagerne kan se og høre hinanden.

Casino Poker i Din Dagligstue

online casino poker tournaments

At spille casino poker hjemme eller endda på farten på din telefon er blevet ganske enkelt. Du nyder godt af lavere omkostninger, færre irritationer og flere bekvemmeligheder. Hvis du vil have oplevelsen ved at sidde ved et levende bord uden alt besværet og de ekstra omkostninger, så kan live streamet video casino poker være en glimrende løsning for dig.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Casino Poker

play casino poker

Playing poker at a live table in a casino can be exciting, but it's not for everyone. There are a lot of challenges involved, from getting a seat at the type of table you want, to finding a smoke-free environment in which to play.

Poker rooms and online casinos offer the same experience found in Las Vegas and casinos throughout the United States. Online casino poker does have a few distinct advantages, though.

If you are interested in transitioning from online play to live tables—and major tournaments like the World Series of Poker—learning to play online also builds up a strong foundation of knowledge and skill without the big investment required by live games.

The Player's Guide to Casino Poker

online poker rake

This guide goes over the types of poker usually seen at casino tables and their online counterparts. You'll learn the numerous advantages offered to the online player, as well as how one can enjoy the social aspect of a live game using video streaming.

What Types of Poker are Played in Casinos?

play casino poker online

If you're new to poker, you're probably wondering what types of games you should focus on. The most common games played in casinos and professional tournaments are as follows:

 • Texas Hold'em
 • Omaha Hold'em
 • Seven Card Stud
 • Draw Poker

Some tournaments will offer more obscure varieties like Razz and Eight-or-Better. Most of these games are simple variants of seven card stud with different card and hand values, so it is easy to quickly adapt to them. You will invariably find at least one or two of the games above played regularly, but finding a Razz table at a brick-and-mortar casino may be difficult.

Texas Hold'em is the game most often played in the professional tournaments on television. But interestingly enough, Omaha Hold'em is best suited to the strategies that most online players employ. Texas Hold'em is required if you ever hope to become a professional player at live games, but if you're content with being a good mid-level player at online sites, you'll probably find that Omaha Hold'em is the quickest way to achieve your goals.

What are the Drawbacks of Live Casino Poker Play?

play winning poker in a casino

The biggest problem with live casino play is a simple lack of tables. If you wander around the casino floors in Las Vegas or similar locales, you'll notice that the poker rooms tend to be on the small side. That's because poker makes relatively little money for the casino—and why flashy, money-making slot machines dominate the floor space.

To get a seat at a casino table, one usually has to get on a wait list. You will need to stay in the casino until your name is called, and if you don't show up within five to ten minutes, your spot goes to the next person on the list. You can expect to wait for an hour or more. Casinos offer limited activities that don't involve spending money, so your time spent waiting tends to deplete your bankroll.

Next, there's the issue of finding a table with suitable stakes. There are limited tables available, and casinos profit from a percentage of the pot of each hand played. So casino poker skews toward high limits. High limits, in turn, attract more skilled players hunting for inexperienced competitors aka “fish.” So if you're not an experienced player, it's hard to find competition suited to your level and compatible with your bankroll.

Then there's the issue of smoking. Las Vegas and California poker rooms don't allow smoking during play, and you're also not allowed to smoke at any tournament table. Non-smokers playing outside California and Nevada can have a hard time finding cash games where smoking is forbidden.

Finally, there's the overall expense. We've already touched on the costs of waiting around for a table—as well as the fact that you may have to play at higher stakes than your bankroll allows. Then there's tipping. It's customary to tip dealers—usually, one dollar per pot won. It's customary to tip cashiers when you win, cocktail waitresses when they bring drinks or food to your table and any other floor staff that provides a service while playing. The expenses can add up very quickly. Add the travel costs to get to the casino and the price of a hotel room, and you are spending a lot of money that is not even related to the game!

The Advantages of Online Play

playing poker online vs. playing in a casino

When you play online you'll enjoy:

 • Any table, available whenever you want it.
 • Your choice of stakes (including micro-stakes and free tournaments that you'll never see at a live casino).
 • The most comfortable environment possible.
 • No tipping expenses.

You'll also give less of your bankroll to the house. While online games tend to charge similar rakes (the commission fee taken by the house) as their live counterparts, you will spend less in the long run because of various rakeback offers and bonuses. Most online casinos give you some percentage of your rake at the end of each month, generally 25% to 50%.

Experienced online players can also play multiple tables at once. Why is this an advantage? It's the only way to increase your expected rate of profit per hour without having to move into high-stakes games where the competition tends to be much more fierce. Hands move faster online than they do at a live table, so you gain more experience without wagering too much.

The human element doesn't exist in online play. While some people don't like this, online players are usually happy to play without it. Newer players don't have to worry about “tells” or trying to read other players, and can focus their efforts on learning the fundamentals of the game.

Obnoxious players may talk trash or make weird noises intentionally during play to try to get an advantage. These antics are called “angle shooting” or “acting out of turn, ” and the best remedy is to close the chat window.

Live Online Casino Poker

Let's say you like the social element of live play, but not the expense. Live streaming poker games are the perfect solution.

With a live online poker game, you get streaming video of a dealer dealing the cards. Most of these games allow you to interact through a button-based interface and a live text chat. There are also games that require a webcam so that all the participants can see and hear each other.

Casino Poker in Your Living Room

online casino poker tournaments

Playing casino poker games at home or even on your phone has become quite simple. You'll enjoy lower costs, fewer annoyances and more conveniences. If you want the experience of sitting in at a live table without all of the hassles and added expenses, live streaming video poker may be an excellent fit.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Casino Poker
Author Rating
51star1star1star1star1star
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Comment

0 Shares
+1
Share
Tweet
Share
Pin